Aminokwasy – wzory strukturalne aminokwasów oraz ich nazwy zwyczajowe i systematyczne

18 grudnia 2013 by admin

 

Aminokwasy to organiczne związki chemiczne zawierające zasadową grupę aminową -NH2 oraz kwasową grupę karboksylową -COOH lub ogólnie mówiąc: dowolną grupę kwasową, np. sulfonową -SO3H. Aminokwasy są tzw. solami wewnętrznymi (amfolitami).

wzór ogólny aminokwasu

wzór ogólny aminokwasu

Nazwy systematyczne tworzy się od nazw odpowiednich kwasów karboksylowych z przedrostkiem amino i jego lokantem. Oprócz nazw systematycznych stosowane są nazwy zwyczajowe. Dodatkowo w przypadku aminokwasów oprócz nazw zwyczajowych i systematycznych stosuje się odpowiednie skróty – 3-literowe oraz 1-literowe. Poniżej wzory strukturalne poszczególnych aminokwasów oraz ich nazwy zwyczajowe oraz systematyczne.

wzory strukturalne aminokwasów

wzory strukturalne aminokwasów

Nazwy zwyczajowe w wersji angielskiej:

aminokwasy - angielskie nazwy zwyczajowe

aminokwasy – angielskie nazwy zwyczajowe

photo credit: 666isMONEY ☮ ♥ & ☠ via photopin cc

Aminokwasy / Aminokwasy / Biochemia / Biologia / Chemia / Gimnazjum / Matura aminokwasy / nazwy systematyczne / nazwy zwyczajowe aminokwasów / wzory strukturalne /